top of page

Opstellen jaarrekening

Voor beide rapporten geldt dat zij worden opgeleverd in een overzichtelijk, begrijpelijk opgesteld rapport. Voor zowel de ondernemer als voor kredietinstellingen, belastingdienst en derden geven deze rapporten een waarheidsgetrouw beeld van de onderneming en kan vaak een accountantscontrole achterwege blijven. Dit kan een aanzienlijke kostenbesparing opleveren.

 

Ook kunnen wij voorzien in tussentijdse cijfers indien u of uw bankinstelling daaraan behoefte heeft, neem contact met ons op over uw wensen en wij zullen tegen aanvaardbare prijzen professionele tussentijdse cijfers rapporteren.

 

Interesse? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag bij het opstellen van een jaarrekening.

bottom of page