top of page

Overzicht: wat neemt u mee naar hulp bij aangifte?

Hebt u een afspraak voor hulp bij het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting? In het overzicht hieronder staat wat u mee moet nemen. Zonder deze gegevens kunnen wij u niet goed helpen.De jaarlijkse terugkerende “aangifte inkomstenbelasting” is voor de meesten een lastige opgave. Vaak wordt de belastingaangifte verzorgd door een familielid, vriend of kennis. 

Wat neemt u altijd mee?

 • een geldig legitimatiebewijs van uzelf
  Bent u gemachtigd om aangifte te doen voor uw fiscale partner? Neem dan ook mee: een kopie van een geldig legitimatiebewijs van uw fiscale partner

 • de aangiftebrief (als u die hebt ontvangen)

 • uw werkende DigiD met wachtwoord
  Bent u gemachtigd om aangifte te doen voor uw fiscale partner? Neem dan ook mee: de werkende DigiD met wachtwoord van uw fiscale partner

 • voor bestaande cliënten de VIA-machtigingscode voor 2020 van uzelf
  Bent u gemachtigd om aangifte te doen voor uw fiscale partner? Neem dan ook mee: de VIA-machtigingscode voor 2020 van uw fiscale partner

   

Wat neemt u nog meer mee?

Als u een fiscale partner hebt:

 • burgerservicenummer (BSN) van uw fiscale partner

 • geboortedatum van uw fiscale partner

 • gegevens over het inkomen van uw fiscale partner (bijvoorbeeld jaaropgaven en bankafschriften)
   

Als u minderjarige kinderen hebt:

 • burgerservicenummer (BSN) van uw minderjarige kinderen

 • geboortedatum van uw minderjarige kinderen

 • gegevens over het spaargeld van uw minderjarige kinderen (bijvoorbeeld bankafschriften)

Misschien moet u ook nog andere gegevens meenemen naar de hulp bij aangifte. Dit is afhankelijk van uw situatie. In de overzichten hieronder kunt u bepalen welke gegevens u nog meer moet meenemen.

Als u gescheiden bent

 • uw echtscheidingsconvenant
   

Als u een voorlopige aanslag 2023 hebt

 • uw voorlopige aanslag 2023
   

Als u loon, uitkering en/of pensioen hebt

 • de jaaropgave(n) van 2023
   

Als u een eigen woning (koopwoning) hebt

 • de WOZ-beschikking van uw gemeente met peildatum 1 januari 2022 of de aanslag OZB die in 2023 door de gemeente is verzonden

 • uw hypotheekoverzicht 2023

 • de notarisafrekening (als u in 2023 de eigen woning hebt gekocht of verkocht)

Als u partneralimentatie ontvangt

 • de bankafschriften van de ontvangen partneralimentatie
   

Als u een bijdrage premiekoopwoning ontvangt

 • de specificatie of de bankafschriften van de bijdrage


Als u nog andere inkomsten hebt

 • een specificatie van de opbrengsten en de kosten
   

Als u met het openbaar vervoer reist tussen uw woning en uw werk

 • de openbaarvervoerverklaring of de reisverklaring


Als u lijfrentepremie betaalt of stortingen doet voor een lijfrentespaarrekening

 • de lijfrentepolis

 • het clausuleblad

 • de betalingsbewijzen

 • de verklaring pensioenaangroei 2023 (factor A)

 • de inkomensgegevens van 2023

Als u spaargeld of beleggingen hebt

 • de saldoafschrift(en) van alle bank- en spaarrekeningen en beleggingen per 1 januari 2020


Als u alimentatie en  andere onderhoudsverplichtingen betaalt  voor uw (ex-)partner

 • de betalingsbewijzen

 • naam, geboortedatum en BSN (burgerservicenummer) van uw (ex-)partner


Als u specifieke zorgkosten hebt

 • de betalingsbewijzen

 • de nota’s en/of bankafschriften

 • de specificatie van de declaraties van uw zorgverzekering


Als u een voorgeschreven dieet volgt

 • de dieetverklaring van uw arts of diëtist


Als u studiekosten of andere scholingsuitgaven hebt

 • de betalingsbewijzen

 • de nota’s en/of bankafschriften

 • de kennisgeving van de ontvangen studiefinanciering


Als u giften hebt

 • de betalingsbewijzen

 • de nota’s en/of bankafschriften

 • bij een periodieke gift kopie van de notariële of onderhandse overeenkomst

bottom of page